Prof. dr sci. med. Aleksandra Kapamadžija

Prof. dr sci. med. Aleksandra Kapamadžija

Prof. dr sci. med. Ginekolog Akušer
  Biografija:

  Prof. dr sci. med. ALEKSANDRA KAPAMADŽIJA

  Ginekolog-Akušer
  Juvenilna ginekologija; Trudnoća; Ginekološka obolenja; tretmani laserom

  Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 1985.
  Radila na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu od 1986 do 2015.
  Položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva 1992.
  Predavala na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu (nastava na srpskom i engleskom jeziku) od 1993 do 2016. Postala redovni profesor Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2013.
  Magistarski rad odbranila 1989. a doktorat 2002.
  Član borda Evropskog udruženja za kontracepciju ESC od 2014. Od 2016 postaje i član njihove ekspertske grupe za reproduktivno zdravlje i sekualno obrazovanje.
  Potpredsednik Udruženja za dečju i adolescentnu ginekologiju Srbije (DAGS).
  Član gradskog odbora za pronatalitetnu i populacionu politiku grada Novog Sada.
  Autor brojnih stručnih naučnih radova i poglavlja u stručnim knjigama.

  Bila glavni istraživač u projektu Svetske zdravstvene organizacije o prekidima trudnoće lekovima, 2002-2003. Učesnik u brojnim domaćim i stranim projektima.
  Predavač po pozivu na skupovima koji se bave planiranjem porodice, kontracepcijom i dečjom i adolescentnom ginekologijom.
  Član tima projekta Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole – „Zdravstveno vaspitanje o reprodutkivnom zdravlju“, od 2012.
  Poseduje diplomu savetodavca u oblasti psihoterapijskog pravca TA ( transakciona analiza).
  Pohađala mnogobrojna usavršavanja u zemlji i inostranstvu, među kojima je i tromesečni boravak na Univerzitetskoj klinici za ženske bolesti u Kilu, kod eksperta za laparoskopske operacije, Prof. dr Kurt Semm-a. Takođe, kao DAAD stipendista, boravila u bolnici Dorn Veteran u SAD, Kolumbija, Južna Karolina, kao i u AKH – Univerzitetskoj bolnici u Beču i u Univerzitetskoj klinici Lund u Švedskoj

  POZOVITE