Kako pomoći detetu u hitnim stanjima?

Kako pomoći detetu u hitnim stanjima?

– obuka za roditelje dece uzrasta 0-4 godine-

Ova obuka namenjena je roditeljima koji žele da nauče kako da se postave i šta da urade u situacijama kada se dogode nezgode koje prete da ugroze zdravlje i život deteta.

  • Šta uraditi ukoliko dete udahne strano telo, zadobije opekotine, popije otrovne materije ili doživi fras ( febrilne konvulzije)?
  • Kako pozvati hitnu medicinsku pomoć?
  • Povrede u kući i na igralištu
  • Kako malom detetu skinuti povišenu temperaturu? Kako postupiti u slučaju alergijske reakcije?
  • Šta odmah trebate preduzeti u slučaju besvesnog stanja?

Obuka se bazira na prvoj pomoći. Naučićete kako odmah reagovati, na licu mesta, bez upotrebe lekova i medicinskih sredstava, do pružanja stručne pomoći.

Sve pomenute teme, kao i brojne druge obradiće se kroz 3 radionice u trajanju od 90 minuta.

Obuka se realizuje  u prostorijama školice . Svako stanje se praktično vežba u improvizovanim situacijama. Provežbaćete tehnike postavljanja zavoja i imobilizacije, položaj u slučaju krvarenja, bočni koma položaj, zahvat u slučaju gušenja stranim telom, kao i mere reanimacije deteta u sklopu prve pomoći.

Broj učesnika je ograničen.

Cena:

3000 dinara po osobi.

4500 dinara za par.

Prijavite se na radionicu

    POZOVITE