Saradnici

Predavači

Nataša Pavlović

Osnivač udruženja Savršena Mama –

Diplomirani organizator zdravstvene nege

Dr Marko Ilinčić

Ginekolog , akušer

Sonja Basta

Pedijatrijska sestra

prim. dr sci med Borislava Pujić

prim. dr sci med Anesteziolog

Dr Dragan Stajić

Ginekolog , akušer

kapamadzija-mala

Aleksandra Kapamadžija

Prof. dr sci. med. Ginekolog akušer

Gordana Velisavljev Filipović

Specijalista pedijatrije, subspecijalista neonatologije

Nataša Stašuk

Specijalizacija pedijatrije, subspecijalizacija neonatologije

Marijana Jovanović

Dipl. inženjer saobraćaja

POZOVITE