Dr Marko Ilinčić

    Biografija:

    Dr Marko lincic roden je u Novom Sadu, gde je završio osnovnu, kao i srednju školu gimnaziju “Jovan Jovanovic Zmaj”. Studije Opšte medicine završio je 2008. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo na Klinici za Ginekologiju i akušerstvo Klinickog centra Vojvodine gde je zaposlen od 2010. godine.  Doktorske studije iz oblasti Klinicke medicine upisao je 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Clan je Lekarske komore Srbije i Srpskog lekarskog društva, a ucestvovao je na brojnim nacionalnim i medunarodnim strucnim skupovima, kursevima i seminarima. Bio je na studijskom boravku u centru za feto-maternalnu medicinu The Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine na Kraljevskom koledžu u Londonu.

     

    POZOVITE