Dr Dragan Stajić

    Biografija:

    Dr Dragan Stajić osnovne i specijalisticke studije završio je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Odbranom magistarske teze „ Uticaj životne sredine na psihosocijalni i medicinski aspekt menopauze“, 2007. godine završio je Master studije.Subspecijalizaciju iz fertiliteta i steriliteta završio je 2016. godine. Iste godine postaje i asistent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Volontersku specijalizaciju kao lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva obavljao je od 1998. do 2003. godine na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu. Od 2003. lekar specijalista ginekologije i akušerstva, a od 2011. šef odseka za prijem i trijažu trudnica.V.D. Upravnika Klinike za ginekologiju i akušerstvo od 2012. godine.Projekti i studije:-              Pokraijinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine:Uticaj respiratornih poremecaja tokom spavanja na tok i ishod rizicnih trudnoca (2009/2010), ucesniku projektu. –              Klinicka studija Prospektivna, jednostruko slepa, randomizovana studija faze III za procenu bezbednosti i efikasnosti Fibrinskog lepka Grifols (FS Grifols) kao dodatka hemostazi u toku otvorene operacije mekog tkiva IG1103 (2014/2015).

     

     

    POZOVITE