prim. dr sci med Borislava Pujić

  Biografija:

   BORISLAVA PUJIĆ

  
  

  Rođena 7.12.1960. u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu i srednju medicinsku školu i osnovnu muzičku školu (odsek harmonika). Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1984.g, a specijalizaciju iz anestezije sa reanimatologijom 1993.g. U Medicinskom centru Sremska Mitrovica bila zaposlena 8,5 godina. Potom 11 godina radila kao anesteziolog u Vojno Medicinskom Centru u Novom Sadu, a poslednjih 15 godina zaposlena je na Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Novom Sadu. Sada je na poziciji Šefa akušerske anestezije.

  
  

  Aktivno učestvovala na svim Kongresima anesteziologa, sa usmenim i poster prezentacijama ili kao predavač po pozivu. Od 2013.g. svake godine ima poster prezentaciju na američkom kongresu akušerskih anesteziologa.

  
  

  Magistarske studije završila je 2001.g., a doktorsku tezu odbranila 2011.g. Od 2008.g. ima zvanje Primarijusa.

  
  

  Bila Predsednik Sekcije za anesteziju i intenzivnu terapiju DLV-SLD od 2006-2009 i od 2011-2019. Bila član Komisije za priznanja DLV.

  Direktor Škole akušerske anestezije u Novom Sadu- sa vrhunskim američkim akušerskim anesteziolozima organizovala 9 Škola u kontinuitetu. Zbog toga je Klinika za ginekologiju i akušerstvo postala lider u Srbiji za regionalnu anesteziju u akušerstvu.

  Autor je više naučnih radova u domaćim i stranim časopisima, kao i poglavlja u knjizi Akušerska anestezija i Obstetric Anaesthesia.

  Udata je i majka troje dece.

  
  
   

   

  POZOVITE